Bloggdesign


Hur kan BättreBeslut kopplas till ett Bättre Samhälle? Vilka är de stora, u

Beslut 1

Posted by kjell on  7 december 2017
1. Allting börjar med ett beslut Varför inte göra rätt från början?
Upptakt Samhällsutvecklingen under de senaste decennierna

Beslut, stress och hälsa

Posted by kjell on  19 mars 2017
Category: Beslut, Fakta, Hälsa, Utbrändhet
Saxat ur: AFTONBLADET, HÄLSA mån 25 mar 2013 Har du svårt att bestämma dig?

Stress och undermåliga möten

Posted by kjell on  19 mars 2017
Category: Beslut, Hälsa, Ilska, Stress
Arbetsrelaterad stress kan drabba alla, i alla branscher och i alla typer a

Rosling och fakta

Posted by kjell on  8 februari 2017
Category: Beslut, Logik
Hans Rosling och beslut
Världen har förlorat en stor edutainer alldeles för tidigt. Han gav mycket till världen; skapade och tog den möjligheten till den grad att de stora auktoriteterna lyssnade. Men blott 68 år hade han mycket kvar att ge. Hans trollband en internationell publik med något så torrt som FN-sanktionerade fakta; tog fram, tolkade, satte samman, åskådliggjorde och underhöll i stå-upp-format med statistik som levde ett programmerat liv på en gigantisk bildskärm. Nationalinkomst per capita, utbildningsnivå, fattigdomsstreck och hans mammas tvättmaskin blev till sann – seriös – underhållning! Det stora bidraget till världen blev hans pedagogiska bevis för att ”riktiga beslut kräver riktiga fakta”! Allt annat är fantasi och pseudo. KE.

Vaccination

Posted by kjell on  7 februari 2017
Category: Vaccination
Vaccinationsbeslut
Föräldrar låter vaccinera eller inte vaccinera sina barn. Det är val de gör. De fattar beslut.
På vilka grunder? Känslomässiga eller rationella? Eller både och? Det finns fakta som underlag. Redovisad och granskad forskning. Det finns sensationsjournalistik som redovisar amatörtolkningar och det finns expertutlåtanden som i bästa fall redovisar ett neutralt underlag. Journalistiken driver rädsla och lösnummer. Vetenskapen jobbar ibland i sanningens namn men också ofta som marknadskrafternas budbärare. Beslutsfattare gör också en bedömning av trovärdighet. Vem har högst trovärdighet; grannen, släktingar, SR/SVT, kvällstidningarna, facktidskrifter, Facebook, TV4, Wikipedia … Beslutsfattarens kompetens, utbildningsnivå, personlighet, intelligens, livsåskådning och föreställningsvärld är avgörande faktorer för beslutet om vaccination eller inte. Om fakta säger att 10% av befolkningen får en sjukdom men om 90% av befolkningen är vaccinerad insjuknar endast 1 av 100. Av de insjuknade får 1 av 10000 fall (barn och åldringar) en bestående åkomma till följd av blodförgiftning i en kroppslem (i bästa fall ett finger, i sämsta fall ett helt ben). Till underlaget ska också fogas att 1 av 100 vaccinerade upplever mer eller minera allvarliga bieffekter; sömnsvårigheter, blodtryckshöjning och diarré. Ungefär var hundrade som upplever någon form av obehag får ett lindrigare men bestående men (redovisat i Dagens medicin och återgett i vetenskapsprogram både i P1 och SVT2). Inga dödsfall har rapporterats. Men i kvällstidningarna och i sociala medier fick bieffekterna störst utrymme. Ett tragiskt fall redovisades i en serie artiklar som i sin tur delades och ”laikades” i stor omfattning på nätet. Hur ska jag som förälder resonera? Kallt rationellt eller med empati och rädsla? Vad säger egentligen statistiken? Att man ljuger med statistik, det vet ju alla! Vad innebär lindriga men? Och vad ska man tro om bieffekter på längre sikt? Och blodförgiftning i ett ben, vad innebär det? Amputation?

Politik

Posted by kjell on  7 februari 2017
Category: Politik
Angående Trump och inreseförbud
Det är större risk att bli dödad av blixten eller av en ko än av en islamistisk terrorist (rapporterat från USA i P1).

På lite sikt


Hur kan BättreBeslut kopplas till ett Bättre Samhälle? Vilka är de stora, uppenbara bristerna i samhället (våren 2020 mitt under corona-pandemin)?

Samhället präglas åtminstone sedan 80-talet av nyliberala strömningar; marknaden ska i allt väsentligt lösa tillvarons utmaningar. Globaliseringen är en historiskt sett ny situation, flyktingläget verkar värre än någonsin; flyktingvågen från Syrien verkar aldrig sina. Hur många syrier finns det? Och afrikanerna trycker på från söder; någon döpte Medelhavet till 2000-talets Auswitch.

Tecken tyder på att demokratin som idéströmning har pikat. Röster höjs för starka ledare och en återgång till traditionella värden; kristendom, nationalism och tajtare gränser. Yttrandefrihet är ett hot, krav på hädelselagstiftning hörs och alla har rätt att känna sig kränkta.

Slutna gränser är redan ett faktum. Man isolerar länder som en åtgärd mot corona-spridningen. Plötsligt konkurrerar EU-medlemmarna om den knappa sjukvårdsutrustningen istället för att solidariskt lätta på bördan. Är detta spiken i EU-kistan? Slutet på frihandel och den fria rörligheten? Ska Kina ta över både genom uppköp och kommunistisk kapitalism?

Vad kan BättreBeslut tillföra floden av idébeslut, politiska beslut, samhällsbeslut, inriktningsbeslut, värderingsbeslut, moralbeslut, framtidsbeslut, livsåskådningsbeslut … ?

Vision

Alla sidor av beslut i samhällets tjänst; från individen till högsta beslutande organ.

Taktik

Kontakta alla via nätet med anpassade budskap som går ut på att plantera tanken på att reflektera över besluten de fattar. Världens största insikt: Allting startar med ett beslut! Näst efter att andas gör vi inget mer frekvent än fattar beslut. I en outsinlig ström …

Lobba

Facebook, Instagram, LinkedIn, Mynewsdesk,

Påverka

Influensers, Näringslivet, Offentlig förvaltning, Politiken, Poddar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *