Tankemodell


Hur kan BättreBeslut kopplas till ett Bättre Samhälle? Vilka är de stora, uppenbara bristerna i samhället (våren 2020 mitt under corona-pandemin)? Samhället präglas åtminstone sedan 80-talet av nyliberala strömningar; marknaden ska i allt väsentligt lösa tillvarons utmaningar. Globaliseringen är en historiskt sett ny situation, flyktingläget verkar värre än någonsin; flyktingvågen […]

På lite sikt


1. Allting börjar med ett beslut Varför inte göra rätt från början? Grunda ditt inköp, ditt projekt, din investering eller vad du nu står i begrepp att genomföra, med ett rationellt beslut, som spar både tid och pengar. Och ändå träffar rätt! Det är lätt att visa. Att besluta i stora eller små format, […]

Beslut 1


Upptakt Samhällsutvecklingen under de senaste decennierna har förändrat spelreglerna på beslutsmarknaden. Privatisering, mångfald, konkurrens, automatisering, datorisering, globalisering osv har tvingat fram nya beslutsrutiner. Vi fattar beslut på områden som vi inte gjorde tidigare; vi tvingas välja telefoni, internet, TV eller premiepensionsfonder – under en period fanns 867 alternativ att välja bland […]

Beslut och samhällsutveckling