Vad är ett beslut?


Oftast ett val
De flesta menar att ett beslut är ett val; man väljer ett alternativ bland flera. Det är en OK definition men det finns mycket mer att säga om beslut. Det finns naturligtvis stora och små beslut, triviala och livsavgörande, politiska och opolitiska, privata och jobbrelaterade, rationella och känslo­mäss­iga.

 

Rationella eller känslomässiga 
Filosofiskt kan man fråga sig om inte alla beslut är känslomässiga; vi tror att vi fattar ett rationellt beslut men om sanningen ska fram var det till syvende och sidst känslorna som styrde.

 

Demokrati ställer krav
Politiska beslut ska följa en viss ordning för att garantera den demokratiska kvaliteten. Vi röstar i stora och små församlingar, en majoritet samlas kring ett alternativ och beslutet klubbas. Det går sedan inte att ifrågasätta utom genom samma omständliga procedur.

Problemlösning
Till beslut räknar vi här även felsökning, som är en avvikelse från det planerade. Här använder vi hjärnans förmåga att tänka tillbaka i tiden; vilka förutsättningar har förändrats? För om inga förutsättningar har förändrats borde resultatet bli det planerade.

 

Planering
Att lägga upp en plan hör också till beslut. Här utnyttjar vi hjärnans förmåga att ”fantisera” om framtiden. Vad kommer att hända om vi gör si eller så och redan nu besluta om åtgärder som tar udden av de händelser vi inte vill ska inträffa. Men också beslut om åtgärder för att det oönskade inte alls ska inträffa. 

 

Efteråt är alla rationella
Hästkrafterna i bilen kan motiveras med rationella skäl men ... Det nya köket höjer värdet på huset men var det nödvändigt med ett komplett från XX (ett tyskt skryt­märke)?