Varför prata beslut?


Medfödd förmåga
En vanlig uppfattning är att beslut är en medfödd, automatisk företeelse, som att tänka, gå osv. 

Gammal hjärna
Det sägs att vi fortfarande lever med den hjärnan vi fick för sådär 40.000 år sedan. Under 39.000 år ändrades inte mycket av förutsättningarna för att fatta beslut. De senaste 500 åren har bjudit på en fantastisk utveckling; tekniskt, kulturellt, idémässigt och inte minst kunskapsmässigt. 

I modern tid
Och under de gångna 100 åren har det fullkomligt exploderat; alla har nu tillgång till praktiskt taget ”all” information som överhuvud taget existerar.

Vi kan därför inte längre lita till en ”medfödd” förmåga att fatta beslut. Tvärtom behöver vi mer än någonsin effektiva

verktyg för att bemästra en alltmer komplicerad verklighet. 

Det senaste samhället
Vi lever i en tid som präglas av mångfald, konkurrens, privatisering, avreglering och personligt ansvar. Företeelser som alla på ett eller annat sätt påverkar våra beslut, både privat och i jobbet. Såväl antal som svårighetsgrad har ökat väsentligt. Beslut är ”rock 'n roll”; utan beslut står livet stilla. 

Fler leverantörer av allt
Telefonabonnemang, nät- och elleverantör, tågbolag, taxi, vårdgivare, skola, bilbesiktning och premiepensionsfonder är exempel på ”nya” beslutssituationer. Alternativen är långt fler än tidigare och i många fall för många, fler än normalhjärnan klarar av. Det kan leda till stress och sömnlöshet, i värsta fall beslutsångest.