Beslut som passion!


Näst efter att andas gör vi inget mer frekvent än fattar beslut!

Det är skäl nog för att intressera sig.

Skäl nummer två: besluts­metoden vi presenterar här utnyttjar hjärnans konstruktion. Den känns därför naturlig, på gränsen till intuitiv.

Skäl nummer tre: metoden bygger på ren och skär logik; ingen mystik, ingen tro, inga om och men!

Skäl nummer fyra är allt det goda som följer med på köpet; mötes­ordning, besparingar i tid och pengar, ett stabilt grepp om de egna aktiviteterna och den sköna till­freds­ställel­sen av att ha bra koll på framtiden.

Skäl nummer fem; skapa en bättre värld! Det femte skälet bygger på antagandet att syftet med prak­tiskt taget alla beslut i besluts­ögonblic­ket är att det ska leda till något positivt åtminstone för besluts­fat­taren själv. 

Tillsammans är detta fem goda skäl för att gräva djupt där du står!

I dagens situation är det minst sagt angeläget att sprida insikter och kunskaper om ett bättre beslutsfattande. Redan på 1970-talet blev jag fascinerad av den logiska precision med vilken det är lätt att fatta beslut. Med den här metoden är det ”rock 'n roll” att fatta beslut. Och tack vare logiken är den intuitiv; vi gör så, det är naturligt, vi gör det bara inte samtidigt och vi har inget språk för att samordna kraften. 

 

Som SKF-pensionären sa: – Det är den bästa kurs jag har gått, och jag har hunnit med några stycken, jag har tänkt på den varje dag sedan 1975! 

 

Jag säger detsamma; modellen fastnade i medvetandet som en melodislinga som man sedan inte blir av med. Det var 1976 och är sedan dess en passion.

 

Nya företeelser som globalisering, informationsexplosion, nyliberalism och internet ställer krav på nya politiska lösningar. Ja, till och med en ny sorts politiker. De politiska besluten har förvandlat samhället, åtmin­stone i västvärlden, och kräver rationellt beslutsfattande.

 

Hur ser dina egna beslut ut? Blir du stres­sad? Vet du varken ut eller in bland alla alter­nativ? Ångrar du ofta beslut som du har fattat? 

 

Det finns bot och hopp om bättring. Som någon har uttryckt det: – Jag har aldrig fattat fel beslut, jag fattar bara ett nytt beslut! 

 

Man kan också säga att alla fattar så bra beslut som informationsunderlaget medger vid beslutstillfället. 

 

Med tanke på antalet beslut som fattas är rationaliseringspotentialen enorm! Tänk om du kunde påverka bara 10% av alla beslut eller alla som fattar beslut eller 20% ... Det är ett svindlande perspektiv!