Föreställ dig att du i förväg vet exakt hur du ska angripa varje ny arbetsuppgift.

Efter Caesars/Ludvig XIV:s/Machiavellis princip: Söndra och härska!

 

Passionen blev till kall – kom in på en stunds prat

Som SKF:are gick jag en kurs i beslutsfattande 1976 och blev övertygad. Fem år senare körde jag själv kursen. Efter ett par år ringde en person från Volvo: – Jag gick en kurs i problemlösning hos dig, nu har vi problem, kan man tillämpa kursen i verkligheten? 

Ofelbar metod 
Första problemet hade de haft i 14 år; det löste vi på tre halvdagar. Så fortsatte det i tre år. Metoden är ofelbar! 

Trofast passion
Modellen fastnar som en melodislinga. Den dyker sedan upp i varje beslut. En passion som står sig! 

Kall
Med passionen i ryggen och samhällsnyttan som motivation blir det ett kall att sprida kunskaperna inte minst till yngre förmågor. 

Fler och mer
Dagens samhälle ställer helt nya krav på oss som beslutsfattare; fler och mer komplicerade beslut, för många alternativ, tekniskt och språkligt svåra osv.

Ångestdämpande
Verktygen vi presenterar här kan bli en verksam behandling mot redan inträffad beslutsångest men störst nytta torde insikterna göra i förebyggande syfte. Förutom att spara tid och pengar! 

En stunds prat
Titta in på en kopp och en stunds ”Prat om beslut”! Vi tittar på verktygen och hur du kan använda dem i din verksamhet. 

Fördjupning
Se vidare beslut.org och din.strategipartner.se Eller läs mer på >>>

Förändra världen – vaska beslutsguld!

Andra som har observerat problemet

Beslutspyramiden av paret Riabacke, Fressheye 2013
­
Katarina Gospic har givit ut flera böcker bl a Välj rätt på Brombergs 2012
­
Katarina har också som Sommarpratare belyst problemet ...

Ett internationellt symposium i Kanada som samlade beslutsforskare använde man det svenska PPM-systemet som avskräckande exempel:

Det är en helt omänsklig uppgift att välja 3-4 fonder bland 867 alternativ (dec 2017) och dessutom göra en bedömning av den ekonomiska utvecklingen på 30 års sikt!

Se vidare beslut.org och din.strategipartner.se

Referenser

Tony Blair svarade Fredrik Reinfeldt i SVT: ”Politik är en enda lång beslutsfattande process”. 

 

En SKF-pensionär sa på den årliga Julfesten för ett par år sedan: ”Beslutskursen gick jag 1975. Det är den bästa kurs jag har gått, och jag har hunnit med några ska du veta. Den har jag haft nytta av dagligen sedan dess!”  

Andra som har observerat problemet

Ledarskap hands on!

Ur helikopterperspektiv är det enkelt att se hur en hel fabrik ska ledas; materialströmmar, penningströmmen, kommunikation, flaskhalsar, riskpunkter osv.  Men var hittar du verktygen för den konkreta STYRNINGEN? 

De finns i svaren på de fyra frågorna som alla, i synnerhet chefer, konfronteras med dagligen: Vad är det som händer? Varför hände det? Vilket är bästa handlingsalternativet? och Hur ser det ut framöver? ... Mer hands on kan det inte gärna bli! Läs mer >>>

Rekommendationer

Klicka för större bilder!

!