Leda med beslut


Alltings början
Allting börjar med ett beslut! En förändring, ett inköp, val av ny leverantör, en semesterresa osv blir inte verklighet utan ett beslut.

Klassiska frågor
Alla på en arbetsplats, i synnerhet cheferna, möts av de – vid det här laget – klassiska frågorna: Vad är det som händer? Varför hände det? Vilket alternativ ska vi välja och Vad händer härnäst?

Svaren hittar du i Operativa beslut!

Caterpillar i Belgien
Under ett studiebesök hos Caterpillar i Belgien visade ledningen hur hela fabriken styrdes med det Beslut.org som presenteras här. Inte bara besluten fattades enligt modellen utan alla möten hölls med den mötesordning som finns inbyggd i verktygen och den månatliga avrapporteringen skedde på respektive nivå med den dokumentation som automatiskt uppstår om verktygen tillämpas fullt ut.

Delegering
Delegering blir snabbt en enkel rutin när chefen introducerar beslutssystemet: ”Kan du titta på det här problemet och komma tillbaks med de bästa hypoteserna eller ännu hellre lösningen” eller ”du får ta ansvaret för jubileet och rapportera beslutsunderlaget till mig angående rekommenderat konferenshotell och planen fram till avspark med vederbörliga säkerhetsåtgärder (här menar chefen förebyggande och beredskaps-åtgärder för att festen ska bli en framgång)”.

Fler ledningsverktyg
Alla möten får automatiskt en logisk struktur alltefter syftet med mötet. Oavsett om mötet är sammankallat för att lösa ett problem, välja bästa alternativ, dra upp en plan eller om det är ett renodlat informationsmöte finns en förberedd struktur i Beslut.org. Alla möten och beslut dokumenteras på ett enhetligt sätt. Uppföljning underlättas därför väsentligt och kommunikation förbättras på det hela taget.

Genomsyrad organisation
När organisationen kan systemet räcker det att chefen ”trycker på rätt knappar” för att arbetsuppgifterna ska bli gjorda på det mest effektiva sättet.