Stress


Upptakt Samhällsutvecklingen under de senaste decennierna har förändrat spelreglerna på beslutsmarknaden. Privatisering, mångfald, konkurrens, automatisering, datorisering, globalisering osv har tvingat fram nya beslutsrutiner. Vi fattar beslut på områden som vi inte gjorde tidigare; vi tvingas välja telefoni, internet, TV eller premiepensionsfonder – under en period fanns 867 alternativ att välja bland […]

Beslut och samhällsutveckling


1 kommentar
Arbetsrelaterad stress kan drabba alla, i alla branscher och i alla typer av organisationer. Stress är enormt påfrestande och kan orsaka sjukdomar, utmattning, ångest, sömnlöshet, koncentrationssvårigheter och svårigheter att fatta beslut. Stress påverkar även den enskildes produktivitet och kreativitet. Långa eller meningslösa möten är den enskilt största orsaken till att […]

Stress och undermåliga möten