Hälsa


Saxat ur: AFTONBLADET, HÄLSA mån 25 mar 2013 Har du svårt att bestämma dig? I valmöjligheternas land kan små och stora beslut skapa en orgie av beslutsångest. Du blir osäker och stressad. Men det går att råda bot på velandet. Vi vet hur. … Lär dig fatta enkla beslut I en värld som ständigt […]

Beslut, stress och hälsa


1 kommentar
Arbetsrelaterad stress kan drabba alla, i alla branscher och i alla typer av organisationer. Stress är enormt påfrestande och kan orsaka sjukdomar, utmattning, ångest, sömnlöshet, koncentrationssvårigheter och svårigheter att fatta beslut. Stress påverkar även den enskildes produktivitet och kreativitet. Långa eller meningslösa möten är den enskilt största orsaken till att […]

Stress och undermåliga möten