Besluts-bloggen


Hur kan BättreBeslut kopplas till ett Bättre Samhälle? Vilka är de stora, uppenbara bristerna i samhället (våren 2020 mitt under corona-pandemin)? Samhället präglas åtminstone sedan 80-talet av nyliberala strömningar; marknaden ska i allt väsentligt lösa tillvarons utmaningar. Globaliseringen är en historiskt sett ny situation, flyktingläget verkar värre än någonsin; flyktingvågen […]

På lite sikt


1. Allting börjar med ett beslut Varför inte göra rätt från början? Grunda ditt inköp, ditt projekt, din investering eller vad du nu står i begrepp att genomföra, med ett rationellt beslut, som spar både tid och pengar. Och ändå träffar rätt! Det är lätt att visa. Att besluta i stora eller små format, […]

Beslut 1


Upptakt Samhällsutvecklingen under de senaste decennierna har förändrat spelreglerna på beslutsmarknaden. Privatisering, mångfald, konkurrens, automatisering, datorisering, globalisering osv har tvingat fram nya beslutsrutiner. Vi fattar beslut på områden som vi inte gjorde tidigare; vi tvingas välja telefoni, internet, TV eller premiepensionsfonder – under en period fanns 867 alternativ att välja bland […]

Beslut och samhällsutvecklingSaxat ur: AFTONBLADET, HÄLSA mån 25 mar 2013 Har du svårt att bestämma dig? I valmöjligheternas land kan små och stora beslut skapa en orgie av beslutsångest. Du blir osäker och stressad. Men det går att råda bot på velandet. Vi vet hur. … Lär dig fatta enkla beslut I en värld som ständigt […]

Beslut, stress och hälsa


1 kommentar
Arbetsrelaterad stress kan drabba alla, i alla branscher och i alla typer av organisationer. Stress är enormt påfrestande och kan orsaka sjukdomar, utmattning, ångest, sömnlöshet, koncentrationssvårigheter och svårigheter att fatta beslut. Stress påverkar även den enskildes produktivitet och kreativitet. Långa eller meningslösa möten är den enskilt största orsaken till att […]

Stress och undermåliga möten


Världen har förlorat en stor edutainer alldeles för tidigt. Han gav mycket till världen; skapade och tog den möjligheten till den grad att de stora auktoriteterna lyssnade. Men blott 68 år hade han mycket kvar att ge.Hans trollband en internationell publik med något så torrt som FN-sanktionerade fakta; tog fram, […]

Rosling och faktaFöräldrar låter vaccinera eller inte vaccinera sina barn. Det är val de gör. De fattar beslut. På vilka grunder? Känslomässiga eller rationella? Eller både och? Det finns fakta som underlag. Redovisad och granskad forskning. Det finns sensationsjournalistik som redovisar amatörtolkningar och det finns expertutlåtanden som i bästa fall redovisar ett […]

Vaccination


Det är större risk att bli dödad av blixten eller av en ko än av en islamistisk terrorist (rapporterat från USA i P1).

Politik