Dagsarkiv: 24 mars 2020


Hur kan BättreBeslut kopplas till ett Bättre Samhälle? Vilka är de stora, uppenbara bristerna i samhället (våren 2020 mitt under corona-pandemin)? Samhället präglas åtminstone sedan 80-talet av nyliberala strömningar; marknaden ska i allt väsentligt lösa tillvarons utmaningar. Globaliseringen är en historiskt sett ny situation, flyktingläget verkar värre än någonsin; flyktingvågen […]

På lite sikt