På lite sikt


Hur kan BättreBeslut kopplas till ett Bättre Samhälle? Vilka är de stora, uppenbara bristerna i samhället (våren 2020 mitt under corona-pandemin)?

Samhället präglas åtminstone sedan 80-talet av nyliberala strömningar; marknaden ska i allt väsentligt lösa tillvarons utmaningar. Globaliseringen är en historiskt sett ny situation, flyktingläget verkar värre än någonsin; flyktingvågen från Syrien verkar aldrig sina. Hur många syrier finns det? Och afrikanerna trycker på från söder; någon döpte Medelhavet till 2000-talets Auswitch.

Tecken tyder på att demokratin som idéströmning har pikat. Röster höjs för starka ledare och en återgång till traditionella värden; kristendom, nationalism och tajtare gränser. Yttrandefrihet är ett hot, krav på hädelselagstiftning hörs och alla har rätt att känna sig kränkta.

Slutna gränser är redan ett faktum. Man isolerar länder som en åtgärd mot corona-spridningen. Plötsligt konkurrerar EU-medlemmarna om den knappa sjukvårdsutrustningen istället för att solidariskt lätta på bördan. Är detta spiken i EU-kistan? Slutet på frihandel och den fria rörligheten? Ska Kina ta över både genom uppköp och kommunistisk kapitalism?

Vad kan BättreBeslut tillföra floden av idébeslut, politiska beslut, samhällsbeslut, inriktningsbeslut, värderingsbeslut, moralbeslut, framtidsbeslut, livsåskådningsbeslut … ?

Vision

Alla sidor av beslut i samhällets tjänst; från individen till högsta beslutande organ.

Taktik

Kontakta alla via nätet med anpassade budskap som går ut på att plantera tanken på att reflektera över besluten de fattar. Världens största insikt: Allting startar med ett beslut! Näst efter att andas gör vi inget mer frekvent än fattar beslut. I en outsinlig ström …

Lobba

Facebook, Instagram, LinkedIn, Mynewsdesk,

Påverka

Influensers, Näringslivet, Offentlig förvaltning, Politiken, Poddar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *