Beslut 1


1. Allting börjar med ett beslut
Varför inte göra rätt från början? Grunda ditt inköp, ditt projekt, din investering eller vad du nu står i begrepp att genomföra, med ett rationellt beslut, som spar både tid och pengar. Och ändå träffar rätt! Det är lätt att visa.

Att besluta i stora eller små format, rätta till felaktigheter eller planera för framgång enskilt eller i grupp spelar ingen roll. Modellen bygger på vårt naturliga tankesätt. Och på logik.

Det handlar om ett väl beprövat verktyg som t ex SKF och Volvo har använt sig av på bred front under de gångna 50 åren.

 

Fråga: Börjar alting med ett beslut? Är det påståendet sant?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *