Stress och undermåliga möten 1 kommentar


Arbetsrelaterad stress kan drabba alla, i alla branscher och i alla typer av organisationer. Stress är enormt påfrestande och kan orsaka sjukdomar, utmattning, ångest, sömnlöshet, koncentrationssvårigheter och svårigheter att fatta beslut. Stress påverkar även den enskildes produktivitet och kreativitet.

Långa eller meningslösa möten är den enskilt största orsaken till att anställda tappar behärskningen – detta får hälften av alla europeiska kontorsanställda att ilskna till.

Citerat ur Office Rage Research from ICM, sponsored by Canon, 2007

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

En tanke om “Stress och undermåliga möten

  • Kjell

    Ett tips är ju att fastställa en mötesordning som passar verksamheten och så hålla sig till den.

    Ett annat tips är Operativa beslutsprocesser (http://beslut.org), ett vidare beslutsverktyg (egentligen flera) som i sig ger en logisk struktur åt mötet beroende på mötets inriktning.