VAD och HUR


  • Vad gör vi?
  • Vad producerar vi? 
  • Vad ...?

... är den viktigaste frågan att besvara. Kan illustreras med bilden att du står på en stege högt upp och målar en vägg. Det hjälper inte hur noggrant du målar eller hur effektivt om stegen är rest mot fel vägg.

 

All organiserad verksamhet går ut på att producera en vara eller tjänst; tillverka, distribuera, författa, designa, reparera etc. Frågan är bara vilket alternativ av alla möjliga är mest RÄTT? 

 

Det kallar vi det strategiska beslutet.

Hur gör vi för att genomföra det strategiska beslutet? Vi måste fatta en rad operativa beslut. Förutom att framställa RÄTT vara/tjänst, måste vi också fatta beslut om RÄTT mängd, RÄTT kvalitet, i RÄTT tid och till RÄTT pris!

 

I yrkeslivet kommer alla dagligen att konfronteras med frågor kring ”vad är det som händer?”, ”varför hände det?”, ”vilket handlingsalternativ är det bästa?” och ”vad sker framöver?”. 

 

Alla som har en arbetsuppgift ställs under arbetsdagen inför dessa frågor en eller flera gånger. I frågorna döljer sig tidsfaktorn; en fråga handlar om DÅTID, två om NUTID och en om FRAMTID. Vilka?