Otillräcklig hjärna


Hjärnan ger oss möjligheterna att fatta beslut men sätter också gränserna för samma beslutsfattande. Den sägs vara sådär 40.000 år och har inte ändrats något speciellt sedan dess. Det betyder att mänskligheten egentligen inte har förutsättningar att fatta beslut i dagens situation. Alternativen är t ex alldeles för många, tillgången på information övermäktig, den tekniska utvecklingen springer i väg för snabbt osv. Samtidigt har vi inget val, vi måste med de förutsättningar som står till buds.