Ett annat samhälle


Samhällsförändringarna de senaste decennierna har skapat ett helt nytt, krävande beslutslandskap, som vi tidigare inte skådat. Det började 1985 med Allemansfonderna! Svenska folket skulle bli aktieägare och därmed successivt ta över den privata sektorn. Obs, det kan räcka med 10% för att få ett reellt inflytande i ett publikt aktiebolag. En fredlig revolution när de provocerande Löntagarfonderna sket sig.

Avreglering, privatisering Rekordmånga bostäder ägda av allmännyttan säljs till privata hyresvärdar när kommunerna ska bygga nytt.